Våre terapeuter

Cecilie Clausen

Spesialist i Muskel- og Skjelettfysioterapi

Behandling hos Cecilie bygges på en grundig utredning av dine plager. Det vil settes individuelle mål for din behandling, og gis en strukturert tilnærming til alle aspekter knyttet til dine helseplager - enten de er akutte eller langvarige.

Eirik Grøneng

Spesialist i Muskel- og Skjelettfysioterapi

Eirik spesialiserer seg innen diagnostikk og differensialdiagnostikk av muskel- og skjelettlidelser. En utredning hos Eirik er grundig, og ender med en oversiktlig plan for hvordan behandle dine plager. Eirik utfører også undersøkelser med diagnostisk ultralyd.

I tillegg til sitt arbeid i klinikken, er Eirik også fysioterapeut for aldersbestemte landslag i håndball.

Om du er idrettsutøver, dekkes konsultasjoner hos Eirik av din helseforsikring.

Eirik Førre Hesthammer

Fysioterapeut

Eirik er vårt nyeste tilskudd på klinikken og tilbyr allmennfysioterapi. Har er opptatt av en grundig undersøkelse og et målrettet samarbeid med pasienten for å oppnå best mulig resultater. Eirik har lang idrettsbakgrunn og finner dette verdifullt i fysioterapifaget, både når det kommer til behandling og skadeforebyggende trening. Eirik tilbyr også nålebehandling (Dry Needling / tørrnåling) og behandling med trykkbølgeapparat.

Behandling hos Eirik kan dekkes av din helseforsikring